ENROL NOWPORTALINTERNATIONAL

Achievement & Success

He mea nui te whai i te tukutuku o poutama kia keokeotanga ahakoa ko ngā tini piki me  ngā heke. Heoi, e tika ana mā te tauira kia whai tēnei ki te mutunga kore. Tirohia anōtia te konae matihiko kei te "Enrolments Tab" mō ngā tini whakamāramatanga. Anei ngā whakatutukinga a ngā rau parirau o Te Kura Matua o Wainuiomata i te tau 2021.

Achievement and success at Te Kura Matua o Wainuiomata are extremely important. Achievement is highlighted through many facets and is better highlighted in this YouTube video